top of page

Les mer nedenfor, om akupunktur på hhv :

 • barn
 • gravide
 • stress og emosjonelle lidelser
 • kvinner i overgangsalder
 • allergikere
 • kneleddsartrose (slitasjegikt)
 • samt behandlingsformer som kopping-massasje, triggerpunktsbehandling,
 • øreakupunktur, elektroterapi og ørelys

mer informasjon: https://akupunktur.no/lidelser/

 • Barneakupunktur

Det er svært takknemlig å behandle barn med akupunktur! Energien - Qi - er lett tilgjengelig, og livet har ikke enda satt så langvarige spor. I Kina er akupunktur førstevalget ved mange lidelser hos barn. Et par behandlinger tidlig i livet kan kanskje bidra til å unngå overbruk av medisiner og utvikling av kroniske plager.

Utviklingen av våre barns helse og ressurser starter allerede før befruktning. Mors og fars helse og livsstil har stor betydning for det utgangspunktet de gir barnet gjennom arv. Mors fysiske og psykiske helse og livskvalitet gjennom svangerskapet har også mye å si for barnet. Også selve fødselsforløpet er viktig, det er barnets møte med og starten på livet.

Allerede de første ukene i livet, kan spebarn få sykdom og plager som påvirker deres vekst og trivsel. Akupunktur kan med hell prøves for kolikk/magesmerter og oppkast, luftveisproblemer, ørebetennelse, sengevæting, uro og søvnproblemer mm...

Og hvordan reagerer barn på nåler? De fleste lar seg lite affisere. Vi bruker ekstra tynne og skånsomme nåler, og behandlingen tar ikke mange minutter på de minste. I den grad motstand og tårer kommer, handler det mer om at barn har sterk vilje og ikke "har lyst", enn om smerte. Større barn får fort en forståelse for at vi forsøker å hjelpe dem, og de er gjerne nysgjerrige. Lar det seg ikke gjøre med nåler, brukes fks akupressur, moxa-urt, kopping eller tuina-massasje for å stimulere akupunkturpunktene og meridianene

Akupunktur på barn bør utføres av terapeuter med spesialkompetanse. Hege D. Helsing har teoretisk og praktisk kurspesialisering hos Julian Scott, Ph.D, B.Ac, Cert Ac, som er bl.a. er forfatter av boken "Acupuncture in the Treatment of Children".

 • Akupunktur på gravide

Pr.definisjon er graviditet en "friskhet" snarere enn en sykdom. Likefullt opplever mange gravide å få plager som hemmer dem og gjør svangerskapet slitsomt. Den beste medisin under graviditeten, er selvfølgelig å kunne ta livet mer ro, unngå stress og fysiske påkjenninger.

Det er vanlig å kjenne på tegn fra kroppen på de store forandringene man gjennomgår, og hormonene har "skylda". De første ukene kan være preget av kvalme og oppkast - i seg selv ikke tegn på sykdom,men helt klart en prøvelse. Bekkenløsning kan smerte og gjøre det vanskelig å holde seg i aktivitet, fordøyelsen fungerer plutselig ikke helt som før, og kreftene holder heller ikke hele dagen igjennom...

Under graviditeten er ikke alle typer medisiner så bra å ta. Akupunktur utført korrekt medfører ingen risiko for mor og barn, men kan bidra til å gjøre svangerskapet til den gode rugeperioden som er så ideell for barnet. Akupunktur under svangerskapet handler ikke om å motvirke kroppens naturlige reaksjoner, men å balansere og styrke.

Fra ca uke 36 tilbys såkalt fødselsforberedende akupunktur ("modningsakupunktur"), for å forberede både mor og barn til den forestående fødselen. Barn som ligger i seteleie kan også "snus" ved hjelp av akupunktur. Mange sykhus og jordmødre kan nå utføre lindrende og styrkende behandling under selve fødselsforløpet. Etter fødsel kan akupunktur bidra til melkeproduksjon, samt til å restituere mor.

 • Akupunktur mot stress og emosjonelle lidelser

Akupunktur er behandling for hele mennesket, kropp - sjel - sinn. Vår fysiske og mentale helse henger nøye sammen. Det erfarer vi fort om vi blir rammet av langvarig sterk sykdom - vi blir også sårbare for depresjon og angst. Videre kan psykisk sykdom manifestere seg i kroppen, som smerter eller nedsatt funksjon. Sorg og traumer i livet rammer oss også forskjellig.

Å gå til akupunktur i en periode kan gi mer ro, bedre søvn, bedre hverdagsmestring, mindre stress og mindre plager. Akupunktur påvirker vårt autonome nervesystem og demper utskillelsen av stresshormonene adrenalin og kortisol, som produseres når vi er i høyeste beredskap. Under stress er slik produksjon forhøyet over lengre tid, noe som kan gi en rekke fysiske og psykiske symptomer: Fks. slitenhet, søvnproblemer, hodepine, hjertebank, forhøyet blodtrykk, rastløshet, nedstemthet, muskelspenninger, fordøyelsesplager, m.fl. samt økt forbruk av alkohol, nikotin og medikamenter.

Hege D. Helsing har spesialisering innen å behandle milde psykiske plager, og særlig angst og fobier. Hun har bl.a. jobbet med tannlegepasienter som etter 10-12 akupunkturbehandlinger mestret et tannlegebesøk de har unngått årevis pga tannlegeskrekk - odontofobi.

Akupunktur kombineres gjerne med samtale og/eller tankefeltterapi, og pasientene kan få råd om avspenningsøvelser, pusteteknikk og evt meditasjon/mindfulnessøvelser.


 • Menopause - kvinners overgangsalder

Men "overgangen" menes ikke bare opphør av de månedlige blødningene. I dèt dette skjer har, har nemlig de hormonelle endringene pågått i flere år. Og med endringer i hormonspeilet følger mange kroppslige forandringer. Noen merker lite til dette, men andre opplever en rekke plager. Hetetoktene og de nattlige svettebygene er kanskje det de fleste forbinder med overgangsalder. I tillegg er det ikke uvanlig å oppleve en form for rastløshet eller uro, humørsvingninger, søvnproblemer, tørre slimhinner og hår, muskelspenninger i nakke og skuldre etc. Noen er plaget i årevis.

Legene våre har lite å tilby utover østrogentilskudd, som vi etter hvert vet en del om hva negative bivirkninger angår.

Vi har i dag forskning som dokumenterer at akupunktur har meget god effekt på hetetokter og andre overgangsplager.

Her kan du lese mer :

http://overgang.no/tema/53/article/item/null

http://www.overgang.no/tema/345/article/item/null/norsk-forskning-om-akupunktur-og-hetetokter-publisert-i-usa

http://www.nrk.no/programmer/tv/puls/1.6329123

http://www.fysio.no/ORGANISASJON/Avdelinger/Troms/Nyhetsarkiv

/Hetetokter-kan-lindres-med-akupunktur-fysioterapeuter-fra-Tromsoe-med-i-stor-studie

 • Pollenallergi

Allergi er en "overreaksjon" i kroppens immunapparat, og allergikere opplever at reaksjonen utløses når eksponeringen når et visst nivå (terskel), fks når bjørkepollenet når en viss spredning. Vanlige symptomer er nysing, rennende nese, kløe og svie i rødsprengte øyne, kløende og sår hals, tung pust, generell uro eller sterk tretthet. Akupunkturbehandling mot pollenallergi tar sikte på å desensibilisere og balansere immunreaksjonene, samt lindre symptomene. For mange er en kombinasjon med homeopatiske midler svært effektivt. Behandlingen går i forskjellige faser: I årstidene uten pollenspredning styrker man kroppens evne til å tåle allergenene. Denne behandlingen intensiveres de siste månedene før forventet utbrudd. I faser med symptomer og plager konsentrerer vi oss om å fjerne/lindre disse. Effekten blir bedre for hvert år.

Se mer: http://www.dagbladet.no/pds/1998/05/20/98647.html

 • Kneleddsartrose (slitasjegikt)

Dette er en sykdom der leddbrusken slites ned og det danner seg forkalkninger. Det kan bli meget smertefullt, og det er vanlig med forverring i kald og fuktig klima. Mange opplever nedsatt livskvalitet på grunn av begrensing av aktivitetsnivå. Ingen behandling kan fornye bruskdannelsen og reversere forløpet. Følgende råd og behandling anbefales: vektreduksjon hvis aktuelt, trening så musklene avlaster kneleddene, stokk/krykke og godt fottøy. Medisiner gir smertelindring, men med nyere kjennskap til bivirkninger er man forsiktig med å anbefale bruk av NSAIDs. I siste instans er protese et alternativ. Akupunktur burde også være med i helsevesenets behandlingsprotokoll, for det finnes nå god forskning på at dette har god effekt, faktisk bedre enn medikamenter. Akupunkturbehandling bør gis relativt hyppig over en periode, helst to ganger pr uke i 4-8 uker, deretter med sjeldnere oppfølging.

Her følger vitenskaplige artikler om den kliniske effekten av akupunktur på kneleddsartrose, og en video:

 • Massasje og kopping

Kroppslig berøring er livsviktig for oss! Gjennom hudkontakt frigjøres signalstoffer og hormoner som har beroligende og smertedempende effekt, slik som serotonin og oxytocin.

Også før akupunktur kan det være hensiktsmessig å starte behandlingen med å forberede kroppens hud og muskler ved å varme opp med en liten massasje som også øker sirkulasjonen. Terapeuten kjenner på kroppslige spenninger, smertepunkter mm.

Massasje kan være lett og myk og gi avspenning og velvære, eller den kan være mer terapeutisk og rettet mot funksjonelle problemer.

Kopping (cupping) er en spesiell kinesisk massasjeteknikk. Ved hjelp av glasskopper av varierende størrelse mot huden, skapes vakuum som løfter hud, muskulatur og bindevev. På klinikken praktiseres manuell kopping (ikke vakuum-maskin!).

Glidende kopping utføres ved å skyve koppen over den aktuelle kroppsdelen i en jevn og langsom bevegelse. Koppingen bidrar til løse spenninger og øke sirkulasjonen. Brukes gjerne på skuldre/rygg, men også mage, hofter, legger etc.

Stående kopper kalles teknikken når koppene står urørt på et bestemt sted, fks et smertepunkt, i en kortere eller lengre periode. De kan også plasseres over akupunkturnål, for å øke effekten av denne.

Vakuum-suget kan reguleres fra mildt via moderat til sterkt. Ved sterkt vakuum, kan stående kopper etterlate sirkulære røde eller blålige merker, som forsvinner etter få dager.

Kopping er som regel en deilig opplevelse, som etterlater en følelse av avspenthet.

 • Triggerpunktsakupunktur

(såkalt medisinsk/vestlig akupunktur, IMS eller dry-needling)

Mange pasienter får sitt første møte med akupunkturnåler hos en terapeut som vil “ta” triggerpunkter i vond muskulatur . Brukes det nåler til denne teknikken, er det viktig å forsikre seg om at det utføres av en skikkelig utdannet akupunktør. Den samme risiko for skader og bivirkninger ved bruk av akupunkturnåler gjelder ved triggerpunktbehandling som ved klassisk akupunktur.

All akupunktur er "medisinsk". Begrepet “dry needling” er egentlig motstykket til “wet needling”, altså injeksjoner med f.eks betennelsesdempende og/eller smertestillende/bedøvende virkestoffer.

IMS betyr intramuskulær stimulering.

Et triggerpunkt (myofascial tenderpoint, eller myose) er et hyperirritabelt punkt (muskelknute) i muskelen. Slike triggerpunkter gir en forkortning i muskulaturen, som igjen gir irritasjon i senefestene, og de kan gi utstrålende smerte til en annen del av kroppen. Isjias-lignende smerter i låret kan fks. forårsakes av triggerpunkter i setemuskulaturen.

Årsaker til triggerpunkter:

- Akutt overbelastning eller langvarig ut-tretting av muskel

- Dårlig bevegelighet i ryggraden - låsninger eller annen leddproblematikk

- Monotont arbeid/inaktivitet, eller feil arbeids-/sittestilling

- Trekk/kulde

- Traume (skade)

- Stress, anspenthet, bekymring

Behandlingen av triggerpunkt

En akupunktør vil ofte velge å behandle triggerpunkter som en del av ,eller før, selve akupunkturbehandlingen. Kombinasjonen av triggerpunktbehandling og klassisk akupunktur er spesielt god og tilhelingen går raskere.

Akupunktøren leter frem ømme knuter eller kuler, som gir utstrålende smerter (“referred pain”). Med en akupunkturnål utlades spenningen i punktet, pasienten kjenner gjerne rykninger ("twitch response") og knuten forsvinner, og med den den utstrålende smerten. Nålene tas oftest ut etterhvert som hvert punkt er ferdig behandlet, men de kan også bli stående under akupunkturbehandlingen. Fornemmelsen er ofte mer markant enn den nålefølelsen vanlig akupunktur gir. Man kan også bli svett eller litt uvel hvis behandlingen er intens. Det er vanlig å bli øm og støl i muskelen i et par dager.

Råd om kroppholdning, arbeidsstilling og belastning er en viktig del av behandlingen og forebyggingen av muskelplager. Les mer:


http://www.youtube.com/watch?v=ygtOBE_qkZ0

 • Øreakupunktur

Øreakupunktur er et mikrosystem, der man behandler hele kroppen via soner og punkter på øret. Det kan benyttes vanlige akupunkturnåler, eller såkalte fastnåler som kan sitte på øret i noen dager. Man kan også plastre små sterile frø eller magnetkuler på øret, som pasienten selv kan presse på og på den måten aktivere og stimulere frem en effekt. Øreakupunktur kan benyttes alene, eller i kombinasjon med kroppsakupunktur.

 • Elektroterapi og ultralyd

Ultralydbehandling er mye brukt innen særlig fysioterapi for å behandling av smerter og stimulere tilhelning av muskel-/skjelett-lidelser - fks. ved lokaliserte smerter, skader, forstuvninger, hevelse, fascitt,senebetennelse/tendinitt, artroser. Massasje med høyfrekvente lydbølger vibrerer og varmer dybt ned i vevet. Det gir avslapning til muskulatur, økt blodsirkulasjon og smertelindring. Behandlingen er i seg selv smertefri og har ingen bivirkninger når den utføres korrekt.

Ultralyd erstatter ikke akupunktur, men kan evt forsøkes om man ikke ønsker nåler.

Elektroakupunktur innebærer at man stimulerer nålene som står i akupunkturpunkter med strømimpulser fra et elektrisk apparat. Dette forsterker effekten av akupunktur, og endorfinfrigjøring virker smertelindrende.

 • Ørelys /Otopati

Ørelysbehandling er godt mot forkjølelse, bihulebetennelse, ørebetennelse, hodepine etc.

Også pasienter med tinnitus (øresus) kan få bedring med bruk av ørelys.

Ørelysene er laget av ren bivoks og honningekstrakter, samt gjerne urter som salvie, johannesurt, lavendel, kamille o.l. Behandingen er "fysikalsk", ved at varme fra det tente lysrøret skaper undertrykk og vibrasjon. Dette bidrar til en behagelig følelse av ro og avslapping, åpen nese og øregang, samt trykk-og smertelindring i ører og hodet.

 • Grønn te

Det ligger i tiden å oppfordre til å drikke mye vann, for helsen skyld. Ved å erstatte noe av vannet med grønn te, får du samtidig i deg mye som er godt for deg! Grønn te inneholder mange næringsstoffer og mineraler, c-vitaminer og andre antioksidanter. Det finnes endel forskning på at grønn te har effekt på helsen. Grønn te av premium økologisk kvalitet kan av de fleste drikkes gjennom hele dagen,varm eller som kald tørstedrikk.

Les gjerne mer på http://en.wikipedia.org/wiki/Longjing_tea

og www.jcm.co.uk/catalogue.php?catID=270&opener=0-197-270

bottom of page