top of page

Tankefeltterapi (TFT)

også kalt Tankefeltteknikker, er en relativt ny behandlingsform som ble utviklet av klinisk psykolog Dr.Roger Callahan i USA på 80-tallet.

Vinteren 2011 kunne vi observere behandling med TFT på TVN-programmene Følelser og Fornuft, der den karakteristiske "fingerbankingen" mot definerte punkter på kroppen hjalp et antall pasienter med ulike fobier.

TFT har en del til felles med akupunktur når det gjelder meridianer/energibaner og definerte punkter, og det kalles derfor noen ganger "akupunktur-uten-nåler". Behandlingen er smertefri og uten bivirkninger og passer derfor godt også for dem som evt er bekymret for nålestikk. Ofte behandler jeg med akupunktur parallelt med TFT for optimal effekt.

Behandlinger foregår ved at pasienten banker lett med et par fingertupper mot gitte punkter. Disse ligger gjerne på hendene, hodet og brystet. Bankingen følger bestemte rekkefølger - algoritmer - og kombineres med ulike tankeøvelser som terapeuten leder ved hjelp av bestemte spørreteknikker. TFT kombinerer derfor kognitive/psykologiske og praktiske teknikker.

Det er særlig følelsesmessige problemer og lidelser man bruker TFT mot; slik som fks. fobier, angst, uro, og depresjon, bearbeidelse av sorg og traumer, samt smertelidelser som kan ha sammenheng med noe psykisk.

Underveis lærer man selv teknikken, og som pasient får man da et mestringsverktøy til å hjelpe seg selv mellom eller etter behandlingene.

Behandling med TFT bør omfatte en serie på 5 ganger à ca 60-75 minutter, evt med mer oppfølging over tid. Noen opplever effekt umiddelbart, de fleste trenger noe tid til å avdekke og behandle problemet de har. 

bottom of page